Contextul proiectului B-Entrepreneur 

 

Odată cu recesiunea economică, sunt necesare şi urgente noi căi de abordare.

Aceste alternative au fost elaborate de către Comisia Europeană, cu accent pe promovarea, în Europa, a spiritului antreprenorial şi a posibilităţilor reale de a înfiinţa o afacere.

Investiţia în educaţia antreprenorială are cea mai mare rată de întoarcere a investiţiei pe care Europa poate miza.  

Obiectivele proiectului B-Entrepreneur

reprezintă sprijinirea accesului la cele mai bune practici în training și educație din domeniul antreprenorial, dezvoltate în cadrul Life Learning Programme. Acestea vizează anumite grupuri țintă și valorizarea celor mai bune practici.

Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor EU2020 și a Planului de Acțiune Antreprenorială, cu privire la nevoia de educație în acest domeniu, pentru a promova o Uniune Europeană, mult mai competitivă.

Obiectivele vor fi atinse printr-o metodologie, care cuprinde cercetarea și evaluarea modalităților de training în domeniul antreprenorial. Metodele și rezultatele, cu influență pentru factorii de decizie, vor fi, de asemenea, analizate.

Da-ți click here pentru a accesa broșura proiectului.

Rezultatele proiectului B-Entrepreneur

De-a lungul perioadei 2007-2013, o serie de proiecte LLP au fost implementate în domeniul antreprenorial.

Proiectul B-Entrepreneur va identifica și va evalua 300 cele mai bune practici în educație din cadrul programului LLP în 27 de state membre ale U.E.

Cele mai bune practici vor fi grupate în următoarele categorii:

- Antreprenoriat în grupuri dezavantajate;

- Cele mai bune practici în metodologiile de training din domeniul antreprenorial;

- Cele mai bune practici în măsuri complementare.

După prima etapă, echipa de experţi va selecta şi va analiza 75 de proiecte.

În același timp, platforma TIC va deveni funcțională. Site-ul Internet al proiectului va urma dezvoltarea proiectului și va integra cea mai importantă unealtă, Biblioteca On-Line.

Biblioteca on-line interactivă va conține cele mai bune practici în domeniul antreprenorial, care vor putea fi consultate pentru o perioadă de cel puțin trei ani după incheierea proiectului.