Informace o projektu B-Entrepreneur 

V tomto okamžiku ekonomické krize v Evropě se stává naléhavou záležitostí najít vhodnou metodu pro řešení tohoto problému. EC opakovaně ukázaly, jak řešit podporu podnikatelského ducha a reálnou možnost zahájení podnikání. Investice do vzdělávání v oblasti podnikání je tedy jedním z největších investic, které Evropa může udělat.

Byly vyvinuty individuální LLP projekty v průběhu sledovaného období 2007-2013 v oblasti podnikání.
Projekt B-Entrepreneur identifikuje a vyhodnocuje 300 LLP nejlepších postupů v oblasti vzdělávání uskutečňované v 27 členských státech.
Osvědčené postupy/projekty budou rozděleny do tří hlavních témat:
- Podnikání ve znevýhodněných skupinách: přistěhovalci, postižení, ženy, mládež, nezaměstnaní, v poslední době absolvoval, atd.
- Osvědčené postupy/projekty v oblasti metodik vzdělávání v podnikání
- Osvědčené postupy/projekty v doprovodných opatřeních, jako je koučování, mentoring, dobrovolnictví, poradenství, poradenství atd.

Po tomto předběžném výzkumu, bude vybráno 75 projektů a 15 z nich analyzováno týmem odborníků.
Spolu s předběžným výzkumem a jeho sledování, bude k dispozici ICT platforma.
Internetová stránka projektu bude sledovat vývoj tohoto projektu a bude obsahovat nejdůležitější část – on-line knihovnu. 

Interaktivní online knihovna
V interaktivní online knihovně budou nejlepší ověřené postupy v podnikání a bude k dispozici aktualizace, ověřené postupy budou uváděny a uchovávány po dobu nejméně 3 let po ukončení projektu.

Hlavní cíle projektu B-Entrepreneur 
Hlavním cílem projektu  je podpořit přístup k co nejvíce inovativním a osvědčeným postupům v oblasti odborné přípravy a vzdělávání v oblasti podnikání vyvinuté v rámci programu celoživotního učení. Projekt přispěje k dosažení strategie Evropy 2020 a akčního plánu pro podnikání s ohledem na potřebu vzdělávání v této oblasti na podporu konkurenceschopnější EU.

Výsledky a výstupy projektu B-Entrepreneur

Projekt B-Entrepreneur identifikuje a vyhodnocuje 300 LLP nejlepších postupů v oblasti vzdělávání uskutečňované v 27 členských státech.
Osvědčené postupy/projekty budou rozděleny do tří hlavních témat: 
- Podnikání ve znevýhodněných skupinách: přistěhovalci, postižení, ženy, mládež, nezaměstnaní, v poslední době absolvoval, atd.
- Osvědčené postupy/projekty v oblasti metodik vzdělávání v podnikání 
- Osvědčené postupy/projekty v doprovodných opatřeních, jako je koučování, mentoring, dobrovolnictví, poradenství, poradenství atd.

Po tomto předběžném výzkumu, bude vybráno 75 projektů a 15 z nich analyzováno týmem odborníků. 
Spolu s předběžným výzkumem a jeho sledování, bude k dispozici ICT platforma.
Internetová stránka projektu bude sledovat vývoj tohoto projektu a bude obsahovat nejdůležitější část – on-line knihovnu. 

Interaktivní online knihovna
V interaktivní online knihovně budou nejlepší ověřené postupy v podnikání a bude k dispozici aktualizace, ověřené postupy budou uváděny a uchovávány po dobu nejméně 3 let po ukončení projektu.

Aktuální zpravodaj: