Informace o projektu B-Entrepreneur 

Propad ekonomiky a jeho další účinky jsou dobře známy všem Evropanům. Z toho důvodu je potřeba najít nové a vhodné způsoby pro řešení vzniklé situace.  Evropská komise  tyto alternativy podpořila v několika strategiích a programech a také poukázala, že je třeba v celé Evropě povzbuzovat a podorovat podnikání a zakládání podniku. Investice do podnikatelského vzdělávání je jednou z nejlepších investicí, jakou Evropa může učinit.

Hlavní cíle projektu B-Entrepreneur 

Hlavním cílem projektu B-Entrepreneur je podpořit přístup k co nejvíce inovativním a ověřeným postupům odborné přípravy a vzdělávání v oblasti podnikání, které byly vytvořeny v rámci programu celoživotního učení (LLP), kde se zaměřuje na cílové skupiny a na zhodnocení osvědčených postupů.  Pokud jde o podporu konkurenceschopnosti EU, usiluje tento projekt o dosažení strategie EU 2020 a Akčního plánu pro podnikání. Těchto cílů je dosaženo prostřednictví speciální metodiky, která poskytuje důležité dílčí cíle, jako je třeba hodnocení nástrojů odborné přípravy.  

Pro přístup k brožuře projektu klikněte zde.

Výsledky a výstupy projektu B-Entrepreneur

V oblasti podnikání byla za sledované období 2007 – 2013 vyvinuta řada individuální projektů  LLP. Projekt B-Entrepreneur  identifikoval a zhodnotil celkem 700 osvědčených postupů zrealizovaných v 27 členských státech.

Osvědčené postupy/projekty jsou rozděleny do tří hlavních témat: 
1) Podnikání ve znevýhodněných skupinách: přistěhovalci, postižení, ženy, mládež, nezaměstnaní, v poslední době absolvoval, atd.
2) Osvědčené postupy/projekty v oblasti metodik vzdělávání v podnikání 
3) Osvědčené postupy/projekty v doprovodných opatřeních, jako je koučování, mentoring, dobrovolnictví, poradenství, poradenství atd.

Po tomto předběžném výzkumu, bylo výbráno 75 projektů a 15 z nich byly analyzovány týmem odborníků. Spolu s předběžným výzkumem a jeho sledování, je k dispozici ICT platforma.

Online knihovna

Internetová stránka projektu sleduje nejen jeho vývoj, ale také obsahuje nejdůležitější část – on-line knihovnu. Interaktivní Online knihovna je nástroj vygenerovaný projektem B-Entrepreneur a je dostupná na těchto webových stránkách. Obsahuje osvědčené postupy z oblasti podnikání, které jsou ověřovány a aktualizovány. Tato databáze s projekty bude k dispozici po dobu nejméně 3 let po ukončení projektu.

Brožura online knihovny zde.