Okresní hospodářská komora Přerov pracuje od roku 1993 jako samostatný právní subjekt v celorepublikové síti Hospodářské komory České republiky, ustanovené zákonem č. 301/1992 Sb. 
Naším posláním je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování potřeb členské základny.

PŮSOBENÍ OHK:
- Komora reprezentuje podnikatelskou sféru v regionu, zajišťuje její vliv a účast na věcech veřejných.
- Komora vytváří a prosazuje lepší podmínky pro podnikání v okruhu své působnosti.
- Komora poskytuje informace, poradenské a další služby různého druhu týkající se podnikání (zejména týkající se legislativy, financí a obchodu).
- Komora zabezpečuje odbornou přípravu členů - podnikatelů, zaměstnavatelů a zaměstnanců.
- Komora podporuje užší komunikaci, koordinaci, výhodnou spolupráci a kooperaci členských firem.
- Komora poskytuje pomoc při využití dotačních programů pro podporu podnikání.
- Komora vyvíjí aktivity podporující propagaci a pozitivní prezentaci svých členů.

- Komora spolupracuje s ostatními komorami v ČR i v zahraničí v zájmu prohloubení mezinárodních obchodních vztahů a řešení problémů v mezinárodním obchodě.
- Komora připravuje a realizuje projekty ve prospěch svých členů s využitím národních a strukturálních fondů EU.

SLUŽBY OHK:
- poskytování informací dle požadavků firem
- vzdělávací aktivity - semináře, školení
- poradenství a informace pro české exportéry
- kontaktní setkání tuzemských i zahraničních firem (obchodní mise)
- odborné poradenství v oblasti podpor a dotací v rámci zdrojů Evropské unie
- příprava žádostí o dotace v rámci evropských programů, tvorba podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti
- audit žádostí o dotace (kontrola a pomoc při zpracování žádostí o dotace)
- zajištění výběrového řízení
- pronájem školicího střediska

Adresa:
Gen. Štefánika 8, Přerov, Czech Republic
Email: hkprerovkprerov.cz
Web: www.hkprerov.cz